Sprostredkovanie predaja nehnuteľností

3 % z kúpnej ceny pri nehnuteľnostiach nad 100 000 €
4 % pod pri cenách nehnuteľností nižších ako 100 000 €


Cena zahŕňa kompletný servis predaja nehnuteľnosti vrátane: vypracovanie cenovej analýzy nehnuteľnosti, prezentácie nehnuteľnosti, profesionálne fotky fotografom, 3D obhliadka bytu - matterport, Home-Staging, vyhotovenie pôdorysu, vizualizácie a virtual staging, inzercia na najsledovanejších realitných portáloch vrátane sociálnych sietí a Google, platená reklama – zobrazovanie ponuky na prvých priečkach, náklady spojené s realizáciou obhliadok, notárske poplatky, katastrálne poplatky spojené s vkladom kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností, komplexný hypotekárny servis našim hypotekárnym špecialistom a komunikácia so všetkými bankami, komplexný právny servis advokátskou kanceláriou: vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie kúpnej zmluvy, vypracovanie návrhu na vklad, odovzdávací protokol, odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi a prepis energií, autorizácia kúpnych zmlúv advokátskou kanceláriou s poistným krytím obchodu, elektronické podanie do katastra nehnuteľností.

Sprostredkovanie kúpy
nehnuteľnosti

* 1,5 - 2 % z ceny nehnuteľnosti


Cena zahŕňa osobnú konzultáciu – špecifikácia požiadaviek, aktívne vyhľadávanie nehnuteľností, realizácia obhliadok v prítomnosti nášho makléra aj bez prítomnosti klienta, odborné poradenstvo, reálny pohľad na trhovú cenu, vyjednávanie finálnej kúpnej ceny a finálnych podmienok, komplexný právny servis vrátane poplatkov u notára a na katastri, kontrola zmlúv advokátskou kanceláriou, komplexný hypotekárny servis našim hypotekárnym špecialistom a komunikácia s bankami za Vás, zabezpečenie vkladu záložných či kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností, súčinnosť pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise energií u správcu a dodávateľov energií, **preplatenie nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku, **preplatenie nákladov s vkladom záložných zmlúv do katastra nehnuteľností v štandardnom konaní, *výška sprostredkovateľskej provízie sa určuje v závislosti od využitia služieb financovanie našim finančným špecialistom **uplatňuje sa za predpokladu, že klient využije financovanie za pomoci nášho hypotekárneho špecialistu a výška hypotekárneho úveru je min. 150 000 €.

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností

na 1 -2 roky je provízia vo výške skutočne zmluvne dohodnutého jednomesačného nájomného
(bez energií a služieb)


Cena zahŕňa náklady spojené s obhliadkami nehnuteľností, starostlivosť o klienta počas celej nájomnej doby, nájomná zmluva, odovzdávací protokol, výpoveď z nájmu, kompletný právny servis.

Provízia je štandardne účtovaná tomu, kto si dané služby objednal resp. tomu účastníkovi obchodu s kým má naša realitná kancelária podpísanú sprostredkovateľku alebo nájomnú zmluvu.

Po vzájomnej dohode a po odsúhlasení RK môže byť provízia rozdelená.

RK vzniká voči klientovi nárok na plnú výšku odmeny - provízie v danom obchodnom prípade, ak bola naplnená podstata sprostredkovania a klient využil sprostredkovateľom realizovanú príležitosť na uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a to bez ohľadu na to, či celý rozsah služieb ponúkaných sprostredkovateľom nevyužil vôbec, využil čiastočne alebo v plnom rozsahu.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Realitná kancelária, kde pod jednou strechou u nás nájdete odborníkov na financovanie nehnuteľností, marketérov či analytikov na vývoj trhu. Kanceláriu zdieľame s advokátmi, ktorí garantujú prvotriedny servis našich obchodov a dbajú na bezpečnosť celého priebehu predaja či prenájmu nehnuteľností. Našim cieľom je stať sa dlhodobým partnerom v oblasti realít a poskytovať komplexný servis v oblasti bývania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.